Socionomkonsult

diversityCV Socionomkonsult – Handledning

Jag är socionom och som sådan tar jag uppdrag som konsult och handledare med spetskompetens i  D-I-V-E-R-S-I-T-Y – M-Å-N-G-F-A-L-D

Jag erbjuder er möjligheten att få en spetskompetens som inte så många har. Spetskompetens i mångfald avseende mångkultur, invandrare, heder, HBTQ, religiositet och andlighet, olika typer av diagnoser så som ADHD och Asperger och utvecklingsstörning, samt ålder och demens.

Jag kan bistå er genom utbildning, genom handledning, genom utredning inom dessa inriktningar, genom akuta insatser, där det krävs en djupare kunskap än den kunskap som avser den vanlige svenska brukaren/klienten eller den vanliga svenska normen.

Hur fick jag min kompetens?

Jag har utbildning som socionom med mångkulturell inriktning. Jag har också studerat Teologi på Universitetet. Jag har studerat till webbjournalist på folkhögskola. Jag har läst psykosyntes under ett år på Psykosyntesakademin. Jag har läst Mindfulness för en kvinnlig Lama och Kabbalah för en Rabbin. Jag har arbetat på RFSL. Jag har arbetat som socialsekreterare och socionomkonsult inom olika inriktningar. Jag har arbetat som kurator. Jag har arbetat som Sius på Arbetsförmedlingen. Jag är flata och judinna, men multireligiös och i mitt liv har det på ett eller annat sätt funnits invandrare, religiösa och andliga och sedan jag kom ut som flata har det funnits HBTQ. Diversity är mitt stora intresseområde – ända sedan barndomen.

Jag håller gärna workshops av olika slag med både erfarenhetsbaserad kunskap och teoretisk kunskap samt där det ingå övningar.

Marie MeigisiAtt ha D-I-V-E-R-S-I-T-Y som kompetens innebär också att jag ställer krav.

Du måste kunna se in i ditt eget mörker.

Och efter en tid vet du vem du är.

/ Marie Meigisi